El Caminante

Hudobné zoskupenie El Caminante (Pútnik) pôsobí pri súbore Magisterial ako voľne pridružený hudobný doplnok. Zoskupenie interpretuje mexické ľudové a populárne piesne v podaní, aké mu dovoľuje momentálne interpretačné obsadenie.

Skupina El Caminante vznikla v r. 2007 ako nástupnícka kapela po skupine Los Volcanes. Založila ju Magda Zbořilová.  Jej zloženie sa časom menilo a mení sa podnes. Zatiaľ najmenší počet hudobníkov, ktorí dokázali uhrať koncert bol 3. V tomto počte boli odohrané Dni Mexika v DK Dúbravka v r. 2010 a 2011, ale s týmto počtom bol absolvovaný aj zájazd do Mexika v r. 2013 a to sa hral aj slovenský folklór!!! Nástrojové obsadenie kapely v súčasnosti predstavujú dvoje až troje husle, guitarrón, gitara a vihuela. Kapela má dve speváčky. Chcelo by to ešte aspoň jednu trúbku, hádam sa to časom podarí. Od r. 2012 vedie kapelu Ján Dekánek, ktorý pre ňu aj upravuje aranžmány pesničiek.

Autentický zvuk skupiny zabezpečujú najmä dva typické mexické strunové nástroje – guitarrón a vihuela. Skupina interpretuje samostatné spevácke hudobné čísla v rámci spoločných programov so súborom Magisterial. Hudobný doprovod pre tanečníkov súboru Magisterial zatiaľ zabezpečuje v jednom tanci – Jarabe Tapatio. Pre zájazd do Mexika v r. 2013 členovia El Caminante pripravili a nacvičili hudobný blok slovenského folklóru pozostávajúci z dvoch tanečných čísiel (Myjava, Zemplín), jedného speváckeho čísla (Važec) a sólových skladieb ľudovej hudby podľa aktuálnych potrieb. Chválime tanečníkov Magistrialu, ktorí výborne zvládli tanečnú interpretáciu dvoch slovenských ľudových tancov.

Ostatné vystúpenia:
24.5.2012 Dni Mexika – Dom kultúry Dúbravka, Bratislava
25.7.2012 Vystúpenie pre dôchodcov – DK Ružinov, Bratislava
24.5.2013 Dni Mexika – Dok kultúry Dúbravka, Bratislava
25.8 – 5.9.2013 zájazd Mexiko
25.9.2013 Dúbravské hody
 
Nachádzaš sa tu: Home El Caminante